Què és la Setmana Intercicles?

La Setmana Intercicles consistirà en la realització de diferents projectes audiovisuals per part de tot l’alumnat d’Imatge i So per tal de crear grups interdisciplinars entre els diferents cicles formatius i els diferents nivells i fomentar l’aprenentatge cooperatiu.

Curtmetratges, concerts, videoclips, sessions de DJ, exposicions de retrats o tasques pròpies d’una redacció multimèdia són el projectes que 250 alumnes dels cicles de formació professional d’Imatge i So realitzaran al llarg d’una setmana.

Aquestes activitats, que seran coordinades pel professorat del departament tenen també com a finalitat apropar l’alumnat a la realitat del món laboral del sector audiovisual, així com de les diferents funcions i càrrecs a exercir.