membrete2

Instal·lacions i espais tècnics

          • Aula tècnica d’Imatge i So

 • Aula tècnica Video DJ i So  

          • Aula tècnica Multimèdia i Animació 2D 3D

          • Aula Escenari

          • Sala d’Impressió i Muntatge

          • Estudi de Produccions Audiovisuals

          • Estudi de Fotografia

          • Estudi de Discjòquei

          • Estudis de So

Ensenyament públic

                   

    http://www.ceice.gva.es/documents/162777557/162777722/FSEpos_val.jpg/f2ab3a10-2ca4-4044-81e0-364d159d72a1?t=1460561926590?t=1460561926590