Documentació

I.E.S. Veles e Vents 2016/2017

  1. Projecte Educatiu de Centre. [ Llegir PDF ]
  2. Reglament de Règim Interior. [ Llegir PDF ]
  3. Pla de Convivència. [ Llegir PDF ]
  4. Pla de foment de la lectura. [ Llegir PDF ]
  5. Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) [ Llegir PDF ]
  6. Pla d'Acció Tutorial. [ Cicles Formatius ]